"

Log in

Activiteiten

vr feb 22 @12:00 - 05:00PM
Leerlingen 12.00uur vrij
ma feb 25 @08:00 - 05:00PM
voorjaarsvakantie
di feb 26 @08:00 - 05:00PM
voorjaarsvakantie
wo feb 27 @08:00 - 05:00PM
voorjaarsvakantie
do feb 28 @08:00 - 05:00PM
voorjaarsvakantie

Onderwijs op maat

Wij vinden het belangrijk uw kinderen op een zo goed mogelijke manier te begeleiden bij het leren. Daarom hebben wij op school een goed zorgsysteem opgebouwd waarin kinderen die extra hulp nodig hebben deze hulp ook krijgen.

Daarnaast maken alle leerkrachten in alle groepen gebruik van methodegebonden toetsen en landelijk genormeerde toetsen om te kijken of de lessen die zij aan de kinderen geven op het landelijk aangegeven niveau zijn. De kwaliteit van ons onderwijs is volgens de eind-Cito toets boven het gemiddeld landelijke niveau.

Ieder jaar maken wij een toetskalender waarop de toetsen staan die worden afgenomen bij alle kinderen.

De resultaten van de Cito-toetsen worden ook op het rapport van uw kind aangegeven.

Wij hebben ons tot doel gesteld een zo hoog mogelijk resultaat te bereiken passend bij de mogelijkheden van uw kind.

 

Talenten benutten

talentenElk kind heeft talenten, ieder kind is wel ergens goed in. Deze talenten willen wij als school stimuleren en benuttenKinderen die ergens goed in zijn, krijgen de kans om dit zoveel mogelijk te laten zien. Niet alleen op leergebied, maar ook kinderen met:
sportieve kwaliteiten, muzikale talenten, technische inzichten, sociale vaardigheden, organisatorische kwaliteiten en presentatietalent, krijgen regelmatig de kans om te laten zien waar ze in uitblinken.

 

Basisschool, de basis voor de rest van je leven

In het onderwijs wordt gewerkt met kerndoelen.
Leerstof die iedere leerling, op iedere basisschool in Nederland aangeboden moet krijgen.
De methodes waar wij op school mee werken, voldoen volledig aan deze kerndoelen.
Onze leerlingen leren dus in ieder geval wat ze moeten leren van de inspectie. En meer!

 

Extra begeleiding voor leerlingen

Kinderen die moeite hebben met leren, worden al jarenlang ondersteund en extra geholpen. De onderwijsinspectie vraagt dit al jaren van alle scholen in ons land. De inspectie is tot nu toe tevreden over de zorg die wij als school bieden aan onze zorgleerlingen. Maar wij willen niet achterover leunen. Het kan altijd beter! De eisen van de inspectie worden steeds hoger en wij blijven dus voortdurend in beweging om hier nog beter in te worden.
De leerkrachten volgen regelmatig cursussen, doen een studie en volgen lezingen, om bij te blijven en beter te worden. Ook worden we door externe instantie ondersteund, om de kinderen nog beter te begeleiden.

 

Plusklas

Voor de meer begaafde leerlingen wordt er gewerkt in plusklassen of met pluswerk. Voor de onderbouw beperken we dit tot korte momenten buiten de klas, om het pluswerk vervolgens binnen de veilige, vertrouwde groepssfeer voort te zetten.
De bovenbouw werkt ongeveer een dagdeel per week buiten de klas in de plusklas en maakt de opdrachten die hieraan verbonden zijn, binnen de klas en thuis verder af.

Meer weten over onze plusklassen? 
Check ook: Klim-op Plusklas en (bovenschoolse plusklas) Plusklas O2A5 Giessenlanden.

 

Inspectierapport obs Klim-op

Onderwijsrapporten van alle scholen in Nederland worden gepubliceerd en zijn voor iedereen in te zien op: www.onderwijsinspectie.nl

Kijk gerust eens op deze site, om te zien hoe goed onze school het doet!

 

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving.

Onderstaande animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.

 

 

filmpjepassendonderwijs