"

Log in

Activiteiten

vr feb 22 @12:00 - 05:00PM
Leerlingen 12.00uur vrij
ma feb 25 @08:00 - 05:00PM
voorjaarsvakantie
di feb 26 @08:00 - 05:00PM
voorjaarsvakantie
wo feb 27 @08:00 - 05:00PM
voorjaarsvakantie
do feb 28 @08:00 - 05:00PM
voorjaarsvakantie

Ouders

Ouders zijn belangrijk binnen onze school. Wij zien ouders als  belangrijke partners binnen ons onderwijs.

Wij vinden het belangrijk om goed samen te werken met ouders en verwachten ook dat ouders ons tijdig informeren (indien nodig) over hun kind.

 

Informatie :

Wij vinden het de opdracht de ouders zo goed en volledig mogelijk te informeren.  

Dit doen wij via deze website, onze nieuwsbrieven, weekbrieven en de digitale activiteitenkalender.

Daarnaast worden er aan het begin van het jaar informatieavonden gehouden. Daarin wordt verteld wat wij samen met de leerlingen in de groepen dat jaar gaan doen.

Wij geven op die avond workshops over ons onderwijs. U kunt daar informatie krijgen over actuele onderwijsthema's die binnen onze school aanbod komen. Dit jaar hebben wij taal en lezen, Topondernemers, Pluskinderen en het Cito leerlingvolgsysteem toegelicht.
Er worden ook avonden georganiseerd waar andere thema's aan de orde komen.

Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering doen de medezeggenschapsraad en de oudervereniging verslag van hun werk voor de school.

Ouders worden via de rapportbesprekingen minimaal 2x per jaar op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind.

Het is daarnaast natuurlijk mogelijk om een afspraak te maken met één van de leerkrachten.Ouderhulp:

Ouders helpen ons bij het begeleiden van activiteiten voor onze leerlingen. Zoals begeleiden bij spelletjes, ICT vaardigheden aanleren, vervoer bij excursies, koken, etc.

Ook helpen ouders in de klas en buiten de klas. Ieder jaar wordt er aan het begin van het schooljaar een lijst uitgedeeld waar ouders op kunnen aangeven waar ze de school in willen ondersteunen.

Wij hebben een zeer actieve oudervereniging die de leerkrachten ondersteunt bij het organiseren van allerlei activiteiten.

Om alles goed te kunnen regelen hebben wij een protocol voor ouderhulp vastgesteld samen met de medezeggenschapsraad.

protocol ouderparticipatie

 

Medezeggenschap:

De medezeggenschapsraad is het officiële overleg orgaan binnen de school en het bestuur. In de MR hebben twee ouders en twee leerkrachten zitting.

 

.