Persoonlijk gesprek

Kennismaken met onze school kan ook via een persoonlijk gesprek. Vindt u dit prettiger, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

Is uw zoon/dochter nog geen vier jaar, dan kunt u het beste een persoonlijk gesprek aanvragen bij ons locatie-aanspreekpunt en onderbouwleerkracht, juf Krista van Wijgerden. e-mail: kvanwijgerden@o2a5.nl 

Is uw zoon/dochter al schoolgaand en u wilt overstappen naar onze school , OBS Klim-op, dan kunt het beste een persoonlijk gesprek aanvragen bij onze clusterdirecteur, Ruud Blaas. rblaas@o2a5.nl 

Heeft u een specifieke vraag over de onderwijszorg/ het arrangement aan uw zoon/dochter dan kunt het beste eerst contact opnemen met de eigen leerkracht. Het kan ook zijn, dat uw vraag meer deskundigheid vraagt, dan kunt u ook contact opnemen met onze intern begeleider, Nathalie Brocken. nbrocken@o2a5.nl