Persoonlijk gesprek

Kennismaken met onze school kan ook via een persoonlijk gesprek. Vindt u dit prettiger, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

Is uw zoon/dochter nog geen vier jaar, dan kunt u het beste een persoonlijk gesprek aanvragen bij ons locatie-aanspreekpunt: Ingrid Pellikaan - ipellikaan@o2a5.nl

Is uw zoon/dochter al schoolgaand en u wilt overstappen naar onze school , OBS Klim-Op, dan kunt u een persoonlijk gesprek aanvragen bij onze clusterdirecteur: Anita Groen - agroen@o2a5.nl 

Heeft u een specifieke vraag over de onderwijszorg/ het arrangement aan uw zoon/dochter dan neemt u eerst contact op met de eigen leerkracht. Het kan ook zijn, dat uw vraag meer deskundigheid vraagt, dan kunt u ook contact opnemen met onze kwaliteitscoördinator / intern begeleider; Nathalie Brocken. nbrocken@o2a5.nl