Onze school

Een dorpsschool in de wereld


Met elkaar elke dag een beetje beter.

OBS Klim-op, een school met open ruimtes in een prachtige landelijke omgeving en een diversiteit aan leerlingen. Ieder kind ontvangt de onderwijsbehoefte die het nodig heeft. Wij gaan uit van dezelfde mogelijkheden van ieder kind.

We bieden van een veilige leeromgeving, waarin kinderen keuzes en fouten mogen maken om zich te kunnen ontwikkelen. Het samen- en zelfstandig werken staan centraal gedurende de dag, van groep 1-2 t/m 7-8 en hoogbegaafdengroep (onze SUMMAklas). Daarbij willen we dat kinderen autonoom en zichzelf durven zijn.

We streven ernaar het verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap van de eigen ontwikkeling te vergroten. Dit doen wij door leerlingen feedback en inzicht te geven in de prestaties en het proces. De leerkracht staat hierbij centraal.

Wij werken aan een visie-kwadrant, waarbij "wat werkt" centraal staat.