Onze school

Een dorpsschool in de wereld


Met elkaar elke dag een beetje beter.

OBS Klim-Op, een school met een diversiteit aan leerlingen in een prachtige landelijke omgeving. We brengen voor iedere leerling de onderwijsbehoefte in kaart om zo het best mogelijke onderwijs te geven. Wij gaan er van uit dat ieder kind mogelijkheden heeft en dat we die ten volle moeten benutten.

We bieden een veilige leeromgeving, waarin kinderen keuzes en fouten mogen maken om zich te kunnen ontwikkelen. Het samen- en zelfstandig werken staan centraal gedurende de dag, van groep 1-2 t/m 7-8 en hoogbegaafdengroep (onze SUMMAklas). Daarbij willen we dat kinderen autonoom en zichzelf durven zijn.

We streven ernaar het verantwoordelijkheidsgevoel voor en eigenaarschap van de eigen ontwikkeling te vergroten. Dit doen wij door leerlingen feedback en inzicht te geven in de prestaties en het proces. De leerkracht staat hierbij centraal.

Wat bewezen werkt staat voor ons centraal in het onderwijs.