Oudervereniging

Oudervereniging OBS Klim-Op
 

De taak van de oudervereniging (OV) is het ondersteunen van activiteiten voor de kinderen (Sinterklaasfeest, Kerstfeest, lentefeest en schoolreis bijvoorbeeld). Verder organiseren wij activiteiten om extra fondsen te werven voor de kinderen, door o.a. het ophalen van oud papier. Wij beheren de schoolreisgelden en de vrijwillige ouderbijdrage. Over het laatste leggen we verantwoording af tijdens de jaarvergadering in oktober.

De OV vergadert 7 tot 8 keer per schooljaar. Vergaderingen vinden ’s avonds plaats op school samen met een aantal leden van het onderwijsteam.
 

Leden  Het bestuur van de oudervereniging bestaat  uit de volgende personen:

  • ? (voorzitter)
  • Esther Dekker ( secretaris) 
  • Pieter Klasens (penningmeester)
  • Mariska Ambachtsheer 
  • Martine Büscher 
  • Thera Boon 
  • Leonie Nieland
  • Ilona Meijer 
  • Arina Vogelaars 
  • Jacob Born 
 
De leerkrachten die deelnemen aan de OV zijn 

Ingrid Pellikaan 
Evelien Verhoek


 

Heeft u een vraag aan de oudervereniging? Dan kunt u deze altijd stellen aan een van bovenstaande personen, of mail naar ovobsklimop@gmail.com