Oudervereniging

Oudervereniging OBS Klim-op
 

De taak van de oudervereniging (OV) is het ondersteunen van activiteiten voor de kinderen (sinterklaasfeest, kerstfeest, lentefeest en schoolreis bijvoorbeeld). Verder organiseren wij activiteiten om extra fondsen te werven voor de kinderen, door o.a. oud papier op te halen. Wij beheren de schoolreisgelden en de vrijwillige ouderbijdrage. Over het laatste leggen we verantwoording af tijdens de jaarvergadering in oktober.

De OV vergadert 7 tot 8 keer per schooljaar. Vergaderingen vinden ’s avonds plaats op school samen met een aantal leden van het onderwijsteam.
 

Leden

Het bestuur van de oudervereniging bestaat sinds het begin van schooljaar 2017-2018 uit de volgende personen:

  • Suzan de Winter (voorzitter)
  • Esther Dekker ( secretaris) 
  • Mariska Ambachtsheer (penningmeester)
  • Martine Büscher 
  • Thera Boon 
  • Leonie Nieland
  • Ilona Meijer 
  • Arina Vogelaars 
  • Jacob Born 

De leerkrachten die deelnemen aan de OV zijn 

Ingrid Pellikaan 
Krista Schram-van Wijgerden 

 

Heeft u een vraag aan de oudervereniging? Dan kunt u deze altijd stellen aan een van bovenstaande personen, of mail naar ovobsklimop@gmail.com