Verlof aanvragen

Buitengewoon verlof
In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld voor een bruiloft, begrafenis of jubileum, kan door de directie van de school verlof gegeven worden voor ten hoogste één of twee schooldagen.
Vakantieverlof
Vakantieverlof buiten de schoolvakanties kan alleen bij hoge uitzondering verleend worden, bijvoorbeeld als de specifieke aard van het beroep (o.a. horeca en agrarische sector) van een van de ouder(s)/verzorger(s) het onmogelijk maakt dat het gezin in één van de schoolvakanties op vakantie kan. Het moet dus gaan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.

Ongeoorloofd verzuim
De directie is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar en de school kan gecontroleerd worden of het verlof wel terecht is toegekend. Wanneer een school onterecht verlof verleent, is de school in overtreding van de wet.

Om buitengewoon verlof aan te vragen voor uw zoon/dochter, is het nodig dit via onderstaand formulier te doen. Uw aanvraag dient door de directie of het locatie-aanspreekpunt te worden goedgekeurd.
Voor meer informatie over verlof voor uw schoolgaande zoon/dochter kunt u terecht bij de website van de Rijksoverheid.


 

verlofformulier

Veld leegmaken